O Tvořínku


Základní informace:
Tvořínek je zaměřen na kreativní činnost dětí. Základním tvůrčím materiálem pro nás bude papír ve všech možných podobách, ale využijeme i mnohé další materiály, doplňky a ozdoby. Naučíme se různé techniky s pomocí různorodých pomůcek, vyzkoušíme si kreativní recyklaci a chybět nebudou ani přírodní materiály.

Během roku se zaměříme na aktuální svátky, proto věřím, že výrobky dětí budou ve velké míře dobře využitelné (přání pošlou babičce, dáreček věnují kamarádům apod.).

Pro koho je Tvořínek určen:
Kroužek je určen zejména pro děti prvních až šestých tříd ZŠ Odolena Voda. Děti, které navštěvují družinu, si lektorka vždy sama vyzvedne v družině a po skončení kroužku je opět dovede zpět.

Školní rok 2020 - 2021:
Ve školním roce 2020 - 2021 bude Tvořínek probíhat opět v pondělí od 14:15 do 15:15 ve třídě 1.B. Kapacita kroužku je 10 - 12 dětí. Kroužek probíhá od října 2020 do konce května 2021. Poprvé se tedy sejdeme 5. října. Děti absolvují celkem cca 15 tvořivých lekcí každé pololetí. V případě uzavření školy bude probíhat kroužkek ve formě online lekcí.

Cena, platba:
Cena za celý školní rok činí 1500 Kč a zahrnuje veškerý materiál. Platbu je možné uhradit pouze bankovním převodem - buď celou částku najednou do 15.10. nebo ve dvou splátkách ve výši 750 Kč (do 15.10. a 15.2.). Údaje k platbě Vám budou zaslány e-mailem po přijetí a potvrzení přihlášky