Ochrana osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů - tvorinek.cz

1. Správce osobních údajů:

Ing. Zuzana Adamcová, U Jordánu 404, 250 70 Odolena Voda, IČO: 60209801


2. Zpracovatelé osobních údajů:

Data zadaná prostřednictvím webové přihlášky zpracovává rovněž Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, se sídlem Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko, kontaktní e-mail: podpora@webnode.cz - na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů - 

https://www.webnode.cz/zpracovatelska-smlouva/. Jaké údaje o Vás zpracováváme?


3. V rámci naší činnosti zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce
 • E-mailová adresa zákonného zástupce
 • Třída a oddělení družiny


4. Pro jaké účely se zpracovávají Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pouze pro potřeby poskytnutí služby.

Osobní údaje zpracováváme od okamžiku doručení vyplněné přihlášky a po dobu trvání kroužku. Údaje jsou využívány pouze pro informování zákonných rodičů o podstatných údajích souvisejících s kroužkem.

Po ukončení kroužku jsou osobní údaje uchovávány maximálně 1 rok, pokud nedojde k opětovnému poskytnutí služby.

Pokud nebude z kapacitních důvodů dítě do kroužku přijato, budou údaje z našich systémů vymazány do 1 roku od doručení přihlášky (z důvodů možného kontaktování pro pozdější přijetí).


5. Kdo se může stát příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje poskytujeme v odůvodněných případech a jen v oprávněných případech těmto kategoriím příjemců:

 • orgánům veřejné moci a soudům,
 • poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.).

6. Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

 • Právo být informován - Máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje.
 • Právo na přístup - Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím. To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
 • Právo na opravu - Máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na výmaz - Také označováno jako "právo být zapomenut" - umožňuje Vám požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní - i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.
 • Právo na omezení zpracování - V určitých situacích máte právo "zablokovat" nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat.
 • Právo na přenositelnost údajů - Máte právo získat kopii osobních údajů, které jste nám poskytl a znovu je použít nebo sdílet pro osobní účely.
 • Právo vznést námitku - Máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.
 • Právo podat stížnost - Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, webová adresa: www.uoou.cz.

V případě nejasností ohledně zpracování osobních údajů nás kontaktuje na e-mailové adrese zuzka@tvorinek.cz. Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli aspektem shromažďování, sdílení nebo používání Vašich osobních údajů z naší strany, neváhejte nám to sdělit.

V Odoleně Vodě, 24.7.2018